HTML5+svg[2]+css3+ecmascript5+domL2/L3

építsünk egy sokkal szebb webet

Elfogadott CSS 2.1 és komplett teszt csomag

2 hozzászólás


Cascading Style Sheets Standard Boasts Unprecedented Interoperability [June 7, 2011]
CSS Test Suite Key to Stable Standard that is Foundation for New Features

Az ebben az évben 15 éves CSS szabvány legújabb, 2.1-es változata (Recommendation) a 2008. április 11-i CSS2 frissítése. Több hibát és hiányosságot javít, valamint néhány más változtatást is tartalmaz (ld. Appendix C. Changes). Itt a CSS szabványegyüttes központi magjáról (ún. core-ról) van szó.

Az új szabvány a CSS2-vel kapcsolatban kiemeli, hogy azok a lehetőségek (features), amelyek ki lettek véve a CSS2-ből ún. Candidate Recommendations-nek tekintendők, és ezek többsége vagy már átkerült a CSS3 ún. Working Draft-ba, vagy át fog oda kerülni. Amint az ide átkerült (nem feltétlenül összes) lehetőségekkel rendelkező CSS3 Candidate Recommendation készültségű lesz, ezen lehetőségek definíciója elavultnak (obsolete) minősül majd a CSS2-ben.

Az új szabvány a CSS3-al kapcsolatosan azt említi, hogy a CSS 2.1-re épül majd, annak modulokkal való kiegészítése révén. Minden modul adott funkciókkal bővíti a 2.1-et, vagy helyettesíti annak adott részét. A szándék az, hogy az új CSS modulok ne mondjanak ellen a 2.1-es változatnak: mindössze funkcionális bővítést és definíció pontosítást képviseljenek.

A CSS 2.1 jelentős újdonsága, hogy komplett tesztcsomaggal (CSS2.1 Conformance Test Suite) együtt jelent meg, amely pillanatnyilag Release Candidate (RC6) állapotú. Ennek segítségével bizonyították a CSS 2.1 interoperabilitását, és nyilvánították a 2011. április 12-i, Proposed Recommendation állapotú szabánytervezetet Recommendation állapotúvá, azaz szabvánnyá. Ehhez a tesztcsomag 2011. március 23-i változatát használták.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az április 10-i implementációs riport mit mutatott (csak a végeredményt szerepeltetjük):

CSS 2.1 Test Suite RC6 Results

Testcase AHFormatter Gecko
[Firefox]
Presto [Opera] Prince Trident [Internet Explorer] WebKit [Chrome, Safari] WebToPDF
Passed 0.27% 97.07% 77.44% 1.56% 89.66% 89.38% 93.86%
Coverage 0.47% 99.84% 86.65% 2.51% 91.51% 99.59% 97.43%

– 9191 of 9191 required tests meet CR exit criteria.
– 210 of 227 optional tests meet CR exit criteria.
– CR exit criteria have been met.

Ezzel szemben a legutolsó, június 9-i implementációs riportban végeredményét tekintve már ezt találjuk:

CSS 2.1 CR Test Suite RC6 Results

Testcase AHFormatter Gecko
[Firefox]
nook Presto [Opera] Prince Trident [Internet Explorer] WebKit [Chrome, Safari] WebToPDF
Passed 0.27% 97.1% 0.53% 77.44% 1.56% 98.89% 89.58% 94.09%
Coverage 0.47% 99.84% 0.67% 86.66% 2.51% 99.99% 99.87% 97.69%

– 9190 of 9190 required tests meet CR exit criteria.
– 211 of 227 optional tests meet CR exit criteria.
– 1 test reported as invalid.
– CR exit criteria have been met.

Az egyes oszlopok az ún. rendering implementációkat mutatják melyekkel 25 féle, ún. user agent-et teszteltek, és ezek nyolc operációs rendszert használtak. Összesen 9418 teszt van, amelyekből 227 opcionális viselkedést tesztel, egyet pedig érvénytelennek nyílvánítottak (az április 10-i helyzethez képest). Az ún. Coverage mutatja az adott rendering implementáció lefedettségét, míg a Passed azt, hogy a tesztek hány százaléka futott le az adott rendering implementációnál.

Desktop tekintetben a következő rendering implementációk jelentik a legutolsó változatokat a június 9-i riportban:

Gecko:
>> Firefox 4.0b12 (Gecko 20100101) on Windows NT 6.1 – 16 results
>> Firefox 5.0 (Gecko 20110609) on Mac OS X Intel 10.6 – 29 results
Presto:
>> Opera 11.01 (Presto 2.7.62) on Windows NT 6.1 – 5 results
>> Opera 11.10 (Presto 2.8.87) on Linux x86_64 – 14 results.
>> Opera 11.10 (Presto 2.8.119) on Mac OS X Intel 10.6.6 – 1 result
>> Opera 11.10 (Presto 2.8.131) on Linux i686 – 4 results
Trident:
>> Internet Explorer 9.0 (Trident 5.0) on Windows NT 6.0 – 259 results
>> Internet Explorer 9.0 (Trident 5.0) on Windows NT 6.0 – 164 results
>> Internet Explorer 9.0 (Trident 5.0) on Windows NT 6.1 – 166 results
>> Internet Explorer 9.0 (Trident 5.0) on Windows NT 6.1 – 18754 results
>> Internet Explorer 9.0 (Trident 5.0) on Windows NT 6.1 – 31423 results
>> Internet Explorer 9.0 (Trident 5.0) on Windows NT 6.1 – 1 result
WebKit:
>> Chrome 12.0.742.100 (WebKit 534.30) on Mac OS X Intel 10.6.7 – 1 result
>> Chrome 13.0.767.1 (WebKit 534.36) on Linux i686 – 1 result
>> Chrome 13.0.782.24 (WebKit 535.1) on Windows NT 6.1 – 1 result
>> Safari 5.0.4 (WebKit 533.20.25) on Mac OS X Intel 10.6.6 – 2 results
>> Safari 533.3 (WebKit 533.3) on Linux x86_64 – 2 results
>> Safari 533.9 (WebKit 533.9) on Windows NT 5.1 – 28 results.

Vagyis a Gecko a Firefox-nak, a Presto az Opera-nak, a Trident az Internet Explorer-nek, és a WebKit a Chrome-nak és a Safari-nak felel meg. Ezt be is írtam az eredeti táblázatokba. Pirossal kiemeltem az Internet Explorer 9-et, mint ezek közül a legnagyobb funkcionális lefedettséggel bírót (nem kevesebb, mint 99.99%), és egyben a legtöbb tesztnek megfelelőt (ez is rendkívül magas, 98.89% ).

Másrészről itt arról van szó, hogy a CSS 2.1-et akkor fogadták el szabványnak (Recommendation), amikor az összes érvényes és kötelező viselkedési tesztnek, 9190-nek legalább 2 rendering implementáció megfelelt. A 227 opcionális viselkedési tesztnél ilyen követelményt nem támasztottak, a 227-ből csak 211-nek legalább 2 rendering implementációnak.

A CSS 2.1 szabvány és a hozzá tartozó tesztcsomag megjelenésének horderejét egyébként az is jól mutatja, hogy 2004 novemberében jelent meg az első teszcsomag változat, azaz hat és fél éves, igen komoly erőfeszítés eredménye a mostani állapot (ld. CSS Level 2 Revision 1 (CSS2.1) Conformance Test Suite Archives).

A fenti eredményekből az is világos, hogy már most rendkívül magas az egyes CSS 2.1 implementációk közötti interoperabilitás, és ez rövid idő belül teljes lesz.

A helyzet azonban még ennél is jobb kilátással kecsegtet, amit jól jellemez a sajtóközlemény alábbi része:

The current interoperability makes it easier than ever for developers and designers to enrich the toolkit. W3C expects future additions to CSS to be organized as independent modules, allowing smaller, more focused feature sets to progress and stabilize at their own pace. Some of these new features are already supported in browsers and other software in draft form (using the built-in CSS prefix mechanism designed for experimentation). As interoperability improves for each one, developers can transition to the standard to simplify their code. The CSS Working Group also publishes snapshots of which CSS features are supported interoperably in browsers; see, for instance, the most recent CSS Snapshot.

“Now that we have published CSS 2.1 as a Recommendation,” said Peter Linss, co-chair of the CSS Working Group, “the Working Group can focus its efforts on rapidly advancing CSS with new modules for improved layout controls, new visual effects, broader international support, and more.”

Vagyis a CSS2 funkciók (lehetőségek) 2.1-es funkciókra való szűkítésével, és ezek interoperabilitásának biztosításával ezek után független, további CSS modulok szabványosításával haladhatnak majd a CSS3 felé, a jelenleginél gyorsabban, és ennek során a fejlesztők a bőngésző függő, ún. prefixes többletfunkciókat majd fokozatosan le fogják tudni cserélni a CSS3-hoz tartozó, szabványos implementációkkal. Egy sokkal fokozatosabb és folyamatosabb továbblépésre számíthatunk tehát a CSS 2.1-ről a CSS3 irányában való haladás során, és ezen közben a tesztcsomag is folyamatosan bővülni fog, tehát az interoperabilitás is mindvégig igen magas lesz.

Ilyen továbblépés már a 2.1-el egyidejüleg bekövetkezett (idézet a sajtóközleményből):

New Standards for Colors, Profile for MathML also Published

W3C published two other standards as well that are widely deployed and now build on the stable CSS 2.1 base: CSS Color Module Level 3, and A MathML For CSS Profile.

The Colors module provides new, more convenient ways to specify colors and transparency for text, borders, and backgrounds.

The second illustrates how various pieces of the Open Web Platform work together. “MathML For CSS Profile,” in conjunction with MathML, will make it easier for authors to put math expressions on the Web and have them rendered faithfully.

Emellett a június 10-én, Kyoto-ban befejeződött CSS munkacsoport összejövetel jegyzőkönyve a következő menetrendet tartotta lehetségesnek a továbbiakra nézve:

dbaron: associating expected status and priorities in the charter
      doesn't make sense
  RESOLVED: that the charter lists should be organized not by "priority" but
       by what status we expect specs to reach by the end of the charter
  And the sections then need some severe editing
  Specs expected to reach REC:
  - css3-background
  - css3-values, maybe
  - css3-ui [new as per DRAFT charter below]
  Specs expected to reach CR:
  - css3-fonts
  - css3-2d-transforms
  - css3-animations
  - css3-writing-modes
  - css3-text
  - css3-images
  - css3-lists
  - css3-flexbox
  - css3-transitions
  - css3-speech
  plinss: multicol?
  fantasai: If we are planning to test whether things paginate across
       columns correctly, no, not REC.
  fantasai: If we're only testing whether you calculate columns correctly,
       then quite possible
  dbaron: Have a "Expected to have test suite" bucket?
  CR-level specs expected to have a completed test suite:
  - css3-multicol

  Vincent: Regions [new as per DRAFT charter below, proposal from Adobe]
  fantasai: I think we can have CR as a goal, but I think not as an expectation
  Everything else will be in the WD-and-working-on-it bucket
  plinss: "Expected to *be* CR with a complete test suite"

Megjegyzés: A munkacsoport 2008-as alapokmánya 2011. március 31-ig érvényes (a 2010-es, eredeti határidőt hosszabították meg). A munkacsoport június 22-i üzenetváltása során abban maradtak, hogy ennek augusztus végéig való meghosszabítását kérik, addig mindent pontosan meghatároznak a fentiek szellemében, és szvsz a fenti ütemterv majd az új alapokmányban rögzített végső határidőhöz lesz kötve (a 2010 szeptembere óta vezetett [DRAFT] Cascading Style Sheets (CSS) Working Group Charter június 20-i állapotában 2013. augusztus 31. ez a határidő):

ChrisL: So my plan is to send a draft charter to AC, and ask for an extension
  ChrisL: until end of August
  ChrisL: Does that seem like an OK plan?
  sounds reasonable to ppl
  <ChrisL> charter extension lets us publish meanwhile
  RESOLVED: send draft charter to AC but request extension until everything
       has been worked out exactly

Microsoft Internet Explorer vonatkozások

(számomra könnyen kezelhető példaként):

Internet Explorer 9 [March 14, 2011]:

Cascading Style Sheets, Level 3 (CSS3)

Internet Explorer 10 Platform Preview 2 [June 29, 2011]:

Cascading Style Sheets (CSS)

Összevetve a június 10-én felvázolt CSS3 menetrenddel ebből a CSS Grid Alignment nem látszik beilleszkedni a menetrendbe (legalább is CR szinten). Ugyanakkor némi magyarázatot ad erre a jegyzőkönyv következő részlete:

CSS Regions
-----------

  - RESOLVED: Switch content-order to take <integer>

  - Discussed syntax for pushing to/pulling from named flows.

  - Briefly discussed integration of regions with multicol and grid layout

A Microsoft számára ennek különös jelentősége van, beleértve a css3-flexbox-ot is, amit az alábbi június 10-i diszkusszió is bizonyít:

Flexbox update
--------------

  alexmog [Alex Mogilevsky, Microsoft]: in ie10 we have fairly complete impl of spec 
  alexmog: for ie10 we won't have the new syntax
  alexmog: don't want two prefixed syntaxes
  alexmog: the timing isn't right for ie10
  alexmog: for new spec, we want to see what other browsers are doing
  alexmog: we need to have multiline back in spec
  TabAtkins: will be bringing multiline back
  TabAtkins: webkit is working on impl of the new spec
  TabAtkins: will see that in the near future
  alexmog: if the spec stayed in the old syntax, we could drop prefix;
      but we don't need to reopen that
  dbaron: we [ff] also have someone working on the new spec 
  sylvaing [Sylvain Galineau, Microsoft]: any issues, dbaron?
  dbaron: haven't heard any, don't know how far along things are
  alexmog: we can map most of new syntax to old impl; biggest difference
      is using the flex function notation
  alexmog: would require parser change
  alexmog: different alignment too
  alexmog hopes feedback from other impls will help next version of spec
      stabilize
  sylvaing: flex notation, alignment modes, multiline--want to see
       feedback from other implementors
  plinss [Peter Linss, HP]: anything else?
  alexmog: whats' the eta?
  TabAtkins: wants to publish a new wd sometime by the end of June
  TabAtkins: hopefully ready for LC soon after that
…
Regions -------

  vhardy [Vincent Hardy, Adobe]: There's a question of integration with other specs.
  vhardy: The issue is that, to use something as a region, it needs to
      be addressible in some way.
  vhardy: Like a grid-cell, so you can use 'content' or 'flow-from' on it.
  vhardy: This works with Grid Layout, because there's a pseudo for it.
  vhardy: But there's none for multicol and flexbox.
  vhardy: There's no way to address a column box in multicol.
  vhardy: For example, you may want to make a flow of text and a flow of
      images, and put the images into the second column and flow the
      text into the first, third, and subsequent columns.
  alexmog: Sounds like an exclusion.
  vhardy: Or putting alternating content in columns.
  alexmog: The way to address this is to make a Grid set up with the same
      dimensions as the columns that multicol would have given, and
      then flow into the grid cells.
  vhardy: The question is if we want to integrate more closely into the
      multicol.
  alexmog: Multicol is the only exception here. Grid was carefully
      designed so that it would size the same as column.
  TabAtkins: I think I must agree with alexmog. It makes more sense to
       flow into grid cells than to flow into multicol column boxes.
  alexmog: And you can use, say, region styling to say "this region should
      have 'columns:3'".
  vhardy: Okay, no column boxes as regions.

  vhardy: next is, what is a grid cell exactly?
  vhardy: There's a grid-cell-stacking property, and an issue that
      questions whether it should instead be 'display'.
  hober: I agree with whatever Hyatt last said.
  TabAtkins: I think Hyatt said he liked the 'display' version.
       I also strongly support it.
  alexmog: Note that we don't have immediate plans to implement the
      ::grid-cell pseudos - our current experimental impl is from
      the November draft where you could only position boxes.
  alexmog: But it makes sense to do so.

  fantasai [Shinyu Murakami, Antenna House]:    [separate note] I think it makes sense to limit it to only
       pseudoelements being regions, not elements.
  vhardy: There was some discussion on that on the mailing list.

További alátámasztása ennek a IE10 Platform Preview and CSS Features for Adaptive Layouts [Apr 14, 2011] című IE10 PP1 blogbejegyzés, ami a CSS3 Grid Layout, Flexible Box Layout, és Multi-column Layout használatát mutatja be a fejlesztők számára kulcsfontosságú adaptív layout szempontjából. A MIX11 előzetes programjában ezzel kapcsolatban egyenesen ez a megfogalmazás látott napvilágot (a kiemelések tőlem vannak):

Building Adaptive HTML5 Applications

Building HTML5 experiences for a diversity of form factors has been a challenge. Until today. (Full abstract will be available after the keynote)

amit a keynote után erre változtattak:

IE 10 Platform Preview 1: The Future of Adaptive Web Design

The increasing diversity of Web-capable form factors—from phones to tablets to televisions—makes it challenging to build HTML experiences that best use the available screen real estate. New CSS features under development like CSS3 Grid, Flexbox and Multi-column will give designers the capability to control their designs without making hard assumptions about browser window size and screen orientation. This session will drill down into the capabilities of these emerging specifications and provide a hands on experience how you can preview them today using IE 10 Platform Preview 1.

És valóban, a plenáris előadáson bemutatott új akvárium alkalmazásban – többek között – szerepelnek az ilyen adaptivitást lehetővé tevő, még alakuló W3C szabványok: a CSS3 Grid, Flexbox és a Multi-column. DEMÓZVA AZ ADAPTIVITÁST. Az előadó, Markus Mielke, egyébként a Grid specifikáció egyik editora (2 másik Microsoft-ossal együtt)

Internet Explorer vonatkozásban új, május 17-i layout vonatkozású kezdeményezés a CSS Floats and Positioning Level 3 (CSS3 Positioned Floats, röviden: css3-floats) javaslat (proposal) is, ami eddig még nem kerülhetett be a munkacsoport tervekbe, de augusztus végéig szvsz be fog kerülni. Ezt azért érdemes említeni, mert ennek a Microsoft-nál szintén igen nagy prioritása van (ld. IE10 PP2 blogbejegyzés).

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Microsoft eddig nem jelent meg az animáció támogatásával, aminek oka persze az is lehet, hogy a CSS Animations Module Level 3 még mindig az eredeti, 2009 március 20-i, első Working Draft állapotban van. Valószínüleg azzal is összefügg mindez, hogy (a [DRAFT] Cascading Style Sheets (CSS) Working Group Charter értelmében):

Joint Work

Items jointly published by CSS and SVG WGs, such as those arising from the FX Task Force Work.

A fenn említett, leendő ütemterv elgondolás ugyanakkor két év alatt Candidate Recommendation állapotba juttathatja az animációt. Így várható egy jóval előbbi, akár IE10 megjelenés is.

Fontos további információ a Microsofttól:

CSS 2.1 Complete: Unblocking Faster Web Standards Progress [June 28, 2011], amiből különösen az alábbi ábra érdemel figyelmet:

Site-ready HTML5: Second IE10 Platform Preview Available for Developers [June 29, 2011], amiből ezt a zárómegjegyzést kell kiemelni:

With Platform Previews, developers and technology enthusiasts can try out new technologies and provide feedback without any confusion about which technologies are site-ready and which are experimental. This approach enables the technical community to work through safety issues (for example, the privacy one above, or this one) before putting any consumers at risk, and minimizes wasted effort re-writing consumer-facing sites. This post HTML5, Site-Ready and Experimental offers more detail on this topic. For example, initial support for the FileAPI started with HTML5 Labs; based on feedback there, we have added it to the IE Platform Preview.

A Browser for All Windows Customers: it’s about and, not or [June 27, 2011]

2 hozzászólás

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] […]

  Névtelen

  2011. július 4. hétfő at 11:22

 2. […] — August 2011 current state and roadmap (Dominique Hazaël-Massieux, W3C) PDF Feb’11 – Elfogadott CSS 2.1 és komplett teszt csomag (2011. július 1.) – HTML5 Last Call Working Draft dokumentumok a W3C HTML munkacsoportjától […]


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: